6800 Kontorrekvisita

6820 Trykksak

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

Møte-, kurs- og oppdateringskostnader er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift dersom dette er spesifisert på faktura. Kurs og oppdateringer er i de fleste tilfeller å anse som undervisning, og faller dermed utenfor loven, se mval. § 3-5, men dersom merverdiavgift er spesifisert på faktura er det fradrag for denne. Vær oppmerksom på at servering kan være spesifisert særskilt på faktura og at det ikke er fradrag for inngående merverdiavgift på slik servering, se mval. § 8-3 (1) d.

[EN: Meetings, seminars/courses, refresher courses etc.]

Stikkord: kostand, omkostning, kommandittselskap

6890 Annen kontorkostnad