6900 Telefon

Telefonkostnader føres mot denne kontoen. Denne kontoen er med på å spesifisere kostnadene under elektronisk kommunikasjon. I begrepet elektronisk kommunikasjon ligger fasttelefon, mobiltelefon, internett, mobil bredbånd osv.

[EN: Telephone]

Stikkord: 6900, konto 6900, konto 6900 telefon, tlf

6903 Mobiltelefon

6907 Datakommunikasjon

6909 Annen telekommunikasjon

6940 Porto