6900 Telefon

6903 Mobiltelefon

6907 Datakommunikasjon

Benyttes for ytterligere spesifisering.

[EN: Data communication]

Stikkord: tlf

6909 Annen telekommunikasjon

6940 Porto