6900 Telefon

6903 Mobiltelefon

6907 Datakommunikasjon

6909 Annen telekommunikasjon

6940 Porto

Frimerker løst, via frankeringsmaskin og posttjenester skal føres imot denne kontoen.

[EN: Postage]

Stikkord: tlf