7000 Drivstoff transportmiddel 1

7020 Vedlikehold transportmiddel 1

7040 Forsikring transportmiddel 1

7080 Bilkostnader, bruk av privat bil i næring

* Konto lagt til av dib

Denne kontoen kan brukes når en selvstendig næringsdrivende i et enkeltpersonforetak krever fradrag for bruk av privatbil inntil 6 000 km i virksomheten etter sats fastsatt i de årlige takseringsreglene § 1-3-20.

Kjørelengden må kunne dokumenteres. Kjørelengde per bil i yrke kan normalt ikke overstige 6000 km i året for biler som ikke er yrkesbiler.

Stikkord: kostand, omkostning, idrett

7090 Annen kostnad transportmiddel 1

7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon

7099 Privat bruk av næringsbil