7000 Drivstoff transportmiddel 1

7020 Vedlikehold transportmiddel 1

7040 Forsikring transportmiddel 1

7080 Bilkostnader, bruk av privat bil i næring

7090 Annen kostnad transportmiddel 1

7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon

* Konto lagt til av dib

Denne kontoen benyttes ved tilbakeføring av privat bruk av elektronisk kommunikajson.

Stikkord: kostand, omkostning, idrett

7099 Privat bruk av næringsbil