7000 Drivstoff transportmiddel 1

7020 Vedlikehold transportmiddel 1

7040 Forsikring transportmiddel 1

7080 Bilkostnader, bruk av privat bil i næring

7090 Annen kostnad transportmiddel 1

7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon

7099 Privat bruk av næringsbil

* Konto lagt til av dib

Tilbakeføring av privat bruk av næringsbil, føres mot denne kontoen.

Dette beregnes og føres på følgende måte: Kostnadsfradrag for yrkesbil og reduksjon for privat kjøring

Stikkord: kostand, omkostning, idrett