7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig

Utbetalinger av bilgodtgjørelse til ansatte ved arbeidsrelatert kjøring i privat bil, der utbetalingssatsen ikke overstiger staten satser, er oppgavepliktig og bokføres på denne kontoen.

Når det gjelder bilgodtgjørelse som utbetales over statens satser er det overskytende beløpet skatte-, arbeidsgiveravgifts- og opplysningspliktig. Dette beløpet bokføres på konto 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse.

Det er ikke fradrag for merverdiavgift på bilgodtgjørelse, se mval. § 8-3 (1) d.

[EN: Car allowance, reportable]

Stikkord: bilgodtgjøring, kjøregodtgjørelse, bilgodgjørelse, kilometergodtgjørelse, oppgavepliktig, kostand, omkostning, kostgodtgjørelse, diet

7130 Reisekostnad, opplysningspliktig

7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

7150 Diettkostnad, opplysningspliktig

7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

7190 Verktøygodtgjørelse

7195 Arbeidstøygodtgjørelse

7199 Annen kostnadsgodtgjørelse