7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig

7130 Reisekostnad, opplysningspliktig

7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

Reisekostnader som ikke skal innrapporteres på a-meldingen føres på denne kontoen.

Eksempler på slike kostnader er:

  • diverse kostnader ved bruk av egen bil som bompenger, parkeringsavgift, dagsoblater for piggdekkavgift
  • billettkostnader for transportmidler som fly, tog, buss, ferje, båt ol.
  • diverse kostnader til kost og losji (ikke diettkostnader som føres på egen konto 7160)

Det kan være en fordel for merverdiavgiften og avstemmingen å opprette egne konto for ikke opplysningspliktige reisekostnader med ulik merverdiavgiftssats. Vær oppmerksom på at hotellregningene i Norge har en avgiftspliktig del med lav sats for losji (fradragsberettiget jf. mval. § 8-1) og en avgiftspliktig del med høy sats for kost (ikke fradragsberettiget jf. mval. § 8-3 d)

Bilgodtgjørelse er opplysningspliktig og bokføres på egen konto 7100.

[EN: Travel expenses, non-reportable]

Stikkord: kostand, omkostning, oppgavepliktig, kostgodtgjørelse, diet

7150 Diettkostnad, opplysningspliktig

7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

7190 Verktøygodtgjørelse

7195 Arbeidstøygodtgjørelse

7199 Annen kostnadsgodtgjørelse