7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig

7130 Reisekostnad, opplysningspliktig

7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

7150 Diettkostnad, opplysningspliktig

Opplysningspliktige diettkostnader etter statens satser/Skattedirektoratets forskuddssatser bokføres her.

Dette kan f.eks. være:

  • diett ved innenlands- og utenlandsreiser
  • nattillegg ved innenlandsreiser
  • fri kost og losji

Diettkostnader som dekkes ut over statens satser/Skattedirektoratets forskuddssatser er skattepliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig og skal bokføres på konto 5500 Annen kostnadsgodtgjørelse.

[EN: Subsistence expenses, reportable]

Stikkord: kostgodtgjørelse, diet, kostand, omkostning, oppgavepliktig

7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

7190 Verktøygodtgjørelse

7195 Arbeidstøygodtgjørelse

7199 Annen kostnadsgodtgjørelse