7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig

7130 Reisekostnad, opplysningspliktig

7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

7150 Diettkostnad, opplysningspliktig

7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

Diettkostander etter regning ved reise, føres imot denne kontoen. Det er ikke fradrag for merverdiavgift selv om selskapet er registrert i merverdiavgiftsregisteret.

[EN: Subsistence expenses, non-reportable]

Stikkord: kostgodtgjørelse, diet, kostand, omkostning, oppgavepliktig

7190 Verktøygodtgjørelse

7195 Arbeidstøygodtgjørelse

7199 Annen kostnadsgodtgjørelse