7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig

7130 Reisekostnad, opplysningspliktig

7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

7150 Diettkostnad, opplysningspliktig

7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

7190 Verktøygodtgjørelse

Verktøygodtgjørelse til f.eks. skogbrukere til dekning av kostnader til hold av motorsag og annen redskap (avskrivninger, vedlikehold og driftskostnader) føres mot denne kontoen. Godtgjørelsen er fastsatt etter takseringsreglene § 1-2-10.

Satsene for bygningsarbeidere som er lønnstakere kan dekkes skattefritt etter takseringsreglene § 1-3-21.

[EN: Tool allowance]

Stikkord: 7190, konto 7190 verktøygodtgjørelse, kostand, omkostning, kostgodtgjørelse, diet

7195 Arbeidstøygodtgjørelse

7199 Annen kostnadsgodtgjørelse