7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig

7130 Reisekostnad, opplysningspliktig

7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

7150 Diettkostnad, opplysningspliktig

7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

7190 Verktøygodtgjørelse

7195 Arbeidstøygodtgjørelse

Tariffestet arbeidstøygodtgjørelse som ikke er arbeidsgiveravgiftspliktig, men oppgavepliktig, føres mot denne kontoen.

Alternativt kan konto 5395 Annen oppgavepliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig benyttes.

[EN: Work clothing allowance]

Stikkord: 7190, konto 7195 arbeidstøygodtgjørelse, uniformsgodtgjørelse, kostand, omkostning, kostgodtgjørelse, diet

7199 Annen kostnadsgodtgjørelse