7200 Provisjonskostnad, opplysningspliktig

7210 Provisjonskostnad, ikke opplysningspliktig

[EN: Commission charges, non-reportable]

Stikkord: kostand, omkostning, oppgavepliktig