7300 Salgskostnad

Salgskostnader er kostnader som pådras i tilknytning til selve salg av varen eller tjenesten.

Dette kan f.eks. være:

  • salgsadministrasjonskostnader
  • salgsmøtekostnader
  • salgsprovisjon
  • reisekostnader i forbindelse med salg
  • messekostnader

[EN: Selling costs]

Stikkord: omsetning, kostand, omkostning, kmva, kundepleie

7320 Reklameannonser

7322 Reklameavis/-katalog mv.

7323 Reklameartikler

7329 Annen reklamekostnad

7350 Representasjon, fradragsberettiget

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget

7390 Annen salgskostnad, fradragsberettiget

7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget