7300 Salgskostnad

7320 Reklameannonser

Reklame er et av flere virkemidler en bedrift kan benytte seg av for å fremheve sine varer og tjenester. Aktiviteten er utadrettet og har som mål å påvirke potensielle kunders kjøpsatferd.

Reklameannonser til bruk i avgiftspliktig næring er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift.

[EN: Advertisements]

Stikkord: 7320, konto 7320, konto 7320 reklameannonser, kmva, omsetning, kundepleie, kostand, omkostning

7322 Reklameavis/-katalog mv.

7323 Reklameartikler

7329 Annen reklamekostnad

7350 Representasjon, fradragsberettiget

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget

7390 Annen salgskostnad, fradragsberettiget

7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget