7300 Salgskostnad

7320 Reklameannonser

7322 Reklameavis/-katalog mv.

Reklame er et av flere virkemidler en bedrift kan benytte seg av for å fremheve sine varer og tjenester. Aktiviteten er utadrettet og har som mål å påvirke potensielle kunders kjøpsatferd.

Reklame til bruk i avgiftspliktig næring er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift.

Eksempler på reklamekostnader som hører hjemme under denne kontoen er:

  • reklameavis
  • reklamekataloger
  • brosjyrer
  • prislister
  • flyers
  • reklameplakater
  • annet reklameutstyr

[EN: Advertising supplements/catalogues etc.]

Stikkord: kmva, omsetning, kundepleie, kostand, omkostning

7323 Reklameartikler

7329 Annen reklamekostnad

7350 Representasjon, fradragsberettiget

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget

7390 Annen salgskostnad, fradragsberettiget

7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget