7300 Salgskostnad

7320 Reklameannonser

7322 Reklameavis/-katalog mv.

7323 Reklameartikler

7329 Annen reklamekostnad

7350 Representasjon, fradragsberettiget

Representasjonstiltak retter seg som oftest utad til personer og bedrifter som ikke er knyttet til bedriften som eiere, ansatte, styremedlem, aksjonærer mv. Kostnadene pådras som oftest i forbindelse med forhandlinger, messer, demonstrasjoner av varer eller tjenester.

Representasjonskostnader er i hovedregelen ikke skattemessig fradragsberettiget for bedriften jf. sktl. § 6-21, men det finnes unntak som f.eks. enkel bevertning, se tema Representasjonskostnader, skattemessig fradrag for krav til skattemessig fradragsberettigede representasjonskostnader.

Kostnader til representasjon med fradrag må dokumenteres med original bilag som viser spesifikasjon av kostnadene. I tillegg må det påføres formål ved aktiviteten og hvem som har deltatt. Dokumentasjonskravene for enkel bevertning er spesifisert i bff. § 5-10.

[EN: Entertainment expenses, deductible]

Stikkord: kundepleie, omsetning, kmva, kostand, omkostning

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget

7390 Annen salgskostnad, fradragsberettiget

7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget