7300 Salgskostnad

7320 Reklameannonser

7322 Reklameavis/-katalog mv.

7323 Reklameartikler

7329 Annen reklamekostnad

7350 Representasjon, fradragsberettiget

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget

Representasjonstiltak retter seg som oftest utad til personer og bedrifter som ikke er knyttet til bedriften som eiere, ansatte, styremedlem, aksjonærer mv. Kostnadene pådras som oftest i forbindelse med forhandlinger, messer, demonstrasjoner av varer eller tjenester.

Representasjonskostnader er i hovedregelen ikke skattemessig fradragsberettiget for bedriften jf. sktl. § 6-21. Se tema Representasjonskostnader, ikke skattemessig fradrag.

For mer om representasjon fradragsberettiget, se konto 7350.

[EN: Entertainment expenses, non-deductible]

Stikkord: kundepleie, omsetning, kmva, kostand, omkostning

7390 Annen salgskostnad, fradragsberettiget

7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget