7400 Kontingent, fradragsberettiget

Dersom virksomheten har skattemessig fradrag for dekning av kontingent, bokføres slike kostnader på denne kontoen.

Kontingenter er i utgangspunktet ikke skattemessig fradragsberettiget, men kan i visse tilfeller være fradragsberettiget. Dette gjelder f.eks. kontingenter til:

  • fagforeninger
  • arbeidsgiverorganisasjoner
  • landsomfattende arbeidstakerorganisasjon
  • serviceorganisasjoner

[EN: Membership dues, deductible]

Stikkord: kontigenter, konto 7400 kontingent, fradragsberettiget, kontingenter, medlemsavgift, presang

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget

7420 Gave, fradragsberettiget

7430 Gave, ikke fradragsberettiget