7400 Kontingent, fradragsberettiget

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget

7420 Gave, fradragsberettiget

Gaver eller oppmerksomheter gitt til kunder/forretningsforbindelser som tilfredsstiller kravene til skattemessig fradrag, se FSSD § 6-21-5 (1) og FSSD § 6-21-6 1. punktum og takseringsreglene § 2-3-5.

Det gis fradrag for merverdiavgift hvis verdien av gaven er av bagatellmessig verdi, se fmva. § 1-3-6, dvs. under kr 100 inklusiv merverdiavgift per. enhet.

[EN: Gifts, deductible]

Stikkord: gaver fradragsberettiget, konto 7420 gave, fradragsberettiget, presang, medlemsavgift

7430 Gave, ikke fradragsberettiget