7500 Forsikringspremie

Kjøp av bedriftsforsikringer til bruk i virksomheten bokføres her. Dette kan være:

  • ansvarsforsikring
  • avbrudds-/brannforsikringer i bedriften
  • bygningsforsikring
  • butikkforsikring
  • kontorforsikring

Forsikringer i forbindelse med ansettelsesforhold bokføres på respektive konti i 5xxx gruppen. Forsikringer som gjelder kjøretøy bokføres på konto 7040. Gjelder forsikringene varetransport bokføres dette som oftest på konto 6100.

[EN: Insurance premiums]

Stikkord: kostand, omkostning

7530 Frivillig tilleggstrygd for næringsdrivende

7550 Garantikostnad

7560 Servicekostnad