7500 Forsikringspremie

7530 Frivillig tilleggstrygd for næringsdrivende

7550 Garantikostnad

Denne kontoen blir brukt i forbindelse med kostnadsføring av lovpålagt garantiansvar ved salg av varer.

[EN: Guarantee costs]

Stikkord: kostand, omkostning

7560 Servicekostnad