7600 Lisensavgift

7605 Royalties

7610 Patentkostnad ved egen patent

7620 Kostnad ved varemerke o.l.

Kostnader til utvikling av eget varemerke føres med denne kontoen.

[EN: Cost related to trademarks etc.]

Stikkord: kostand, omkostning

7630 Kontroll-, prøve- og stempelavgifter