7710 Styremøter

Alle møtekostnader ved styremøter føres på denne kontoen. Dette kan f.eks. være:

  • servering
  • administrasjonskostnader
  • leie av lokaler
  • andre kostnader i forbindelse med styremøter

Reisekostnader ved deltakelse på styremøter behandles som vanlige reisekostnader pga. lønnshåndtering og avstemminger. Kostnadene bokføres derfor i 71 gruppen.

Selve styrehonoraret bokføres på konto 5330 og er som lønn og regne.

[EN: Board meetings]

Stikkord: 7710, konto 7710, reise styremøte, konto 7710 styremøter, kostand, omkostning

7715 Bedriftsforsamlingsmøter

7720 Generalforsamling

7730 Kostnad ved egne aksjer

7750 Eiendoms- og festeavgift

7751 Formuesskatt

7770 Bank- og kortgebyr

7775 Kredittkortprovisjoner

7780 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

7781 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

7782 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

7783 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

7784 Grunnlag innførsel av varer med null sats

7785 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

7786 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

7787 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto

7788 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt

7789 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt, motkonto

7798 Annen kostnad, fradragsberettiget

7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget