7710 Styremøter

7715 Bedriftsforsamlingsmøter

7720 Generalforsamling

7730 Kostnad ved egne aksjer

7750 Eiendoms- og festeavgift

7751 Formuesskatt

7770 Bank- og kortgebyr

7775 Kredittkortprovisjoner

[EN: Credit card commissions]

Stikkord: kortprovisjon, konto 7775 kredittkortprovisjoner, kostand, omkostning

7780 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

7781 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

7782 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

7783 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

7784 Grunnlag innførsel av varer med null sats

7785 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

7786 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

7787 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto

7788 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt

7789 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt, motkonto

7798 Annen kostnad, fradragsberettiget

7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget