7710 Styremøter

7715 Bedriftsforsamlingsmøter

7720 Generalforsamling

7730 Kostnad ved egne aksjer

7750 Eiendoms- og festeavgift

7751 Formuesskatt

7770 Bank- og kortgebyr

7775 Kredittkortprovisjoner

7780 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats

7781 Grunnlag MVA innførsel av varer, høy sats, motkonto

7782 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats

7783 Grunnlag MVA innførsel av varer, middels sats, motkonto

7784 Grunnlag innførsel av varer med null sats

7785 Grunnlag innførsel av varer med null sats, motkonto

7786 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet

7787 Grunnlag utgående MVA kjøp tjenester fra utlandet, motkonto

7788 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt

7789 Innenlands kjøp av varer og tjenester, omvendt avgiftsplikt, motkonto

7798 Annen kostnad, fradragsberettiget

Brukes til andre fradragsberettigede kostnader som ikke faller naturlig inn under noen av de andre kontoene i 77 gruppen.

Kjøp av kontrolltjenester, derunder sertifisering, kan inngå her.

For øredifferanser som oppstår i forbindelse med f.eks. merverdiavgiftsoppgjøret, feriepengeavsetning eller arbeidsgiveravgift, kan en konto 7740 Øredifferanser opprettes.

[EN: Other expenses, deductible]

Stikkord: 7790, 7791, avgift regionale verneombud, avrunding, gebyr endre foretaksnavn, gebyr for endring som skal kunngjøres, gebyr navneendring, konto 7790, øreavrunding, ørediff, øredifferanse, konto 7798 annen kostnad, fradragsberettiget, selskap, bedrift, kostand, omkostning

7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget