7971 Justering inngående merverdiavgift fast eiendom

[EN: Ajustment VAT property]

Stikkord: 7970, konto 7970, konto 7971 justering inngående merverdiavgift fast eiendom, moms, mva

7972 Justering inngående merverdiavgift maskiner, inventar mv.