7971 Justering inngående merverdiavgift fast eiendom

7972 Justering inngående merverdiavgift maskiner, inventar mv.

[EN: Ajustment VAT machinery, fixtures and fittings etc.]

Stikkord: moms, mva, innventar