8300 Betalbar skatt

På denne kontoen skal årets beregnede skatt på alminnelig inntekt bokføres.

[EN: Tax payable]

Stikkord: 8300, konto 8300, konto 8300 betalbar skatt, kostand, omkostning

8309 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

8320 Endring i utsatt skatt/skattefordel