8300 Betalbar skatt

8309 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

På denne kontoen vises for mye/lite beregnet betalbar skatt tidligere år.

[EN: Tax payable, too much/little allocated in previous year(s)]

Stikkord: kostand, omkostning

8320 Endring i utsatt skatt/skattefordel