PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Regnskap

  Beite

  Avgiftspliktig utleie

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  3606 Leieinntekt jord,beite (avgiftspliktig) 3 Kredit
  Kundekonto Debet

  Avgiftsunntatt utleie

  Konto Kontonavn Mva kode D/K
  3600 Leieinntekt fast eiendom 6 Kredit
  Kundekonto Debet

  Kilde for kontonummer til bruk i Landbruk: NIBIOs kontoplan for landbruksregnskap

  Regnskap
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan