Altinn brukerservice

Hvem må ha autorisasjon som regnskapsfører

Hvilke krav gjelder etter at du har fått autorisasjon som regnskapsfører

Hvordan få godkjenning som statsautorisert regnskapsfører

Hvordan slette en autorisasjon

Mer informasjon om regnskapsfører

Ny regnskapsførerlov fra 2023

Regnskapsføringsvirksomhet i enkeltpersonforetak

Spørsmål

Søknadsbehandling

Tilsynsavgift

Virksomhetsregisteret