PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie av bygningsmessig anlegg

  Bygningsmessige anlegg

  • D6490 Annen leiekostnad
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Leie av bygningsmessige anlegg kan være:

  • anleggsbrakker
  • arbeidsbrakker
  • boligbrakker
  • skiftebrakker
  • brakkerigger
  • vaskebrakker
  • flyttbare brakker
  • haller (f.eks. plasthaller)
  • kaianlegg mv.

  Flyttbare bygningsmessige anlegg anses som varer, mens ikke-flyttbare bygningsmessige anlegg anses som fast eiendom.

  Merverdiavgift

  Det er rett til fradrag for mva på leie av flyttbare anleggsbrakker, arbeidsbrakker, boligbrakker, haller (f.eks. plasthaller), skiftebrakker, brakkerigger og vaskebrakker, se mval. § 8-1.

  Unntak

  Ikke-flyttbare boligbrakker regnes som fast eiendom med fradragsbegrensning for merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) g.

  Stikkord:

  • bolig,
  • boligbrakke,
  • bygningsmessige,
  • Bygningsmessige anlegg,
  • inventar,
  • leasing,
  • midlertidige bygninger,
  Leie av bygningsmessig anlegg
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan