PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Leie av bygningsmessig anlegg

  Bygningsmessige anlegg

  • D6490 Annen leiekostnad
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Leie av bygningsmessige anlegg kan være:

  • anleggsbrakker
  • arbeidsbrakker
  • boligbrakker
  • skiftebrakker
  • brakkerigger
  • vaskebrakker
  • flyttbare brakker
  • haller (f.eks. plasthaller)
  • kaianlegg mv.

  Flyttbare bygningsmessige anlegg anses som varer, mens ikke-flyttbare bygningsmessige anlegg anses som fast eiendom.

  Merverdiavgift

  Det er rett til fradrag for mva på leie av flyttbare anleggsbrakker, arbeidsbrakker, boligbrakker, haller (f.eks. plasthaller), skiftebrakker, brakkerigger og vaskebrakker, se mval. § 8-1.

  Unntak

  Ikke-flyttbare boligbrakker regnes som fast eiendom med fradragsbegrensning for merverdiavgift, se mval. § 8-3 (1) g.

  Stikkord:

  • bolig,
  • boligbrakke,
  • bygningsmessige,
  • leasing,
  • leie,
  Leie av bygningsmessig anlegg
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan