PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Elektronisk kommunikasjon - Kun yrkesbruk

  Elektronisk kommunikasjon

  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Når arbeidsgiver dekker arbeidstakers utlegg til elektronisk kommunikasjon, f.eks. mobiltelefon, og den kun nyttes i yrkessammenheng, foreligger rett til fullt fradrag i mva, se mval. § 8-1.

  Unntak

  I tilfeller hvor f.eks. mobiltelefonen benyttes både i yrkessammenheng og privat sammenheng er rett til fradrag redusert til forholdsmessig fradrag for tjenestene utført i yrkessammenheng, se mval. § 8-2.

  Lønn

  Dekker arbeidsgiveren arbeidstakerens kostnader til tjenstlige samtaler og disse fremkommer av en spesifisert regning, mottar arbeidstakeren ingen fordel og ytelsen er ikke skattepliktig, se Skatte-ABC.

  Sporadisk bruksadgang

  Dersom den ansatte kun har sporadisk bruksadgang til privat bruk av arbeidsgivers EK-tjenester, vil dette ikke utløse skatteplikt for den ansatte. For at brukstilgangen skal regnes som sporadisk må bruken ikke overstige 14 dager i løpet av en 30-dagers periode, eller være mer enn totalt 30 dager i løpet av inntektsåret, se FSFIN § 5-12-23.

  Eksempler

  Eksempel 1:

  Arbeidstakeren jobber som rådgiver i et foretak og har normalt ikke tilgang til arbeidsgiverfinansiert telefon utenfor sin ordinære arbeidssituasjon. Arbeidsgiveren ønsker at arbeidstakeren tar med arbeidsgiverens telefon på en 12 dagers ferie til Roma, slik at arbeidstakeren kan være tilgjengelig på denne. Perioden arbeidstakeren disponerer arbeidsgiverens telefon anses kun som sporadisk bruksadgang til arbeidsgiverens telefon og arbeidstakeren skattlegges således ikke etter sjablongen.

  Eksempel 2:

  Arbeidstakeren jobber som konsulent i Storvik og har normalt ikke tilgang til arbeidsgiverfinansiert telefon utenfor sin ordinære arbeidssituasjon. Arbeidstakeren skal en dag på kundebesøk til et foretak som har kontor i Lillevik, en times kjøring fra Storvik. Arbeidstakeren må medbringe arbeidsgiverens telefon på kundebesøket. Arbeidstakeren bor selv i Lillevik og drar rett hjem etter kundebesøket. Arbeidstakerens adgang til arbeidsgiverens telefon utenfor sin ordinære arbeidssituasjon anses her som sporadisk bruksadgang og arbeidstakeren skattlegges ikke etter sjablongen.

  Stikkord:

  • abonnement,
  • bredbånd,
  • bredbåndstelefoni,
  • breiband,
  • etableringskostnader,
  • fri telefon,
  • installasjon,
  • internett,
  • ip-telefoni,
  • linjeleie,
  • mobiltelefon,
  • skype,
  • telefon,
  • telefonkostnader,
  • telefonregning,
  • telefonutgifter,
  • teletjenester,
  • teletorgtjeneste,
  • tilknytningsavgift,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • tlf,
  • kostand,
  • omkostning,
  • leasing,
  • nye,
  Elektronisk kommunikasjon - Kun yrkesbruk
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan