Oppstartkostnader

Sykepenger og sykepengeforsikring

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig oppdragstakere

Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
2069 Diverse andre privatutgifter
Debet

Skatt

Behandlingsforsikring (helseforsikring)

Behandlingsforsikring for ENK anses som en privat kostnad som ikke er fradragsberettiget i henhold til skatteloven § 6-1, 2.ledd.

Bedriftshelsetjeneste og annet forebyggende helsearbeid

Kostnader til ordinær legekontroll og annet forebyggende helsearbeid for personlig næringsdrivende og familie anses som privatkostnader uten skattemessig fradragsrett.

Dersom en gårdbruker tilknyttes en fellesordning for bedriftshelsetjeneste etablert etter retningslinjer gitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, kan kostnadene være fradragsberettiget, se Skatte-ABC. I dette tilfellet kan kostnaden bokføres på konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget.

Stikkord: helseforsikring, bedriftshelseteneste, bedriftslegeordning, enkelmannsforetak, enkeltpersonsforetak, enmannsforetak, enk, epf, enkeltmannsforetak

Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon

Hjemmekontor

Kost og losji

Overtidsmat

Pensjonsordninger

Salg av enkeltpersonforetak

Årsavslutning

Årsregnskap og årsberetning