PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste

  Enkeltpersonforetak

  • D2069 Diverse andre privatutgifter
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Skatt

  Behandlingsforsikring (helseforsikring)

  Behandlingsforsikring for ENK anses som en privat kostnad som ikke er fradragsberettiget i henhold til skatteloven § 6-1, 2.ledd.

  Bedriftshelsetjeneste og annet forebyggende helsearbeid

  Kostnader til ordinær legekontroll og annet forebyggende helsearbeid for personlig næringsdrivende og familie anses som privatkostnader uten skattemessig fradragsrett.

  Dersom en gårdbruker tilknyttes en fellesordning for bedriftshelsetjeneste etablert etter retningslinjer gitt av Direktoratet for Arbeidstilsynet, kan kostnadene være fradragsberettiget, se «Skatte-ABC 2017 -> Jordbruk - allment» pkt. 10.6 Bedriftshelsetjeneste. I dette tilfellet kan kostnaden bokføres på konto 7798 Annen kostnad, fradragsberettiget.

  Stikkord:

  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • Bedriftshelseteneste,
  • behandlingsforsikring,
  • enkeltpersonforetak,
  • bedriftshelsetjeneste,
  Utgifter til behandlingsforsikring og bedriftshelsetjeneste
  332 1239 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan