PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer

  Fergekostnader

  • D7130 Reisekostnad, opplysningspliktig
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  • Lønn5280 Annen fordel i arbeidsforhold
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA

  Lønn

  Dersom arbeidsgiver dekker fergeutgifter til arbeidsreiser (reise mellom hjem og fast arbeidssted) og privatreiser for sine ansatte, er ytelsen skattepliktig for den ansatte.

  Ved bruk av klippekort, verdikort, autopass, månedskort, årskort ol. der fergekostnadene gjelder både privatturer og tjenestereiser, se temaet om forholdsmessig fordeling privatturer og tjenestereiser.

  A-meldingen

  Skattepliktig fordel av bompengeabonnement/-avgift og fergeutgifter betalt av arbeidsgiver skal innrapporteres som Naturalytelse - Annet.

  Merverdiavgift

  Det er ikke rett til fradrag for inngående merverdiavgift på kostnader ved naturalavlønning av virksomhetens ansatte, se mval. § 8-3 (1) d.

  Stikkord:

  • ferje,
  • kostand,
  • omkostning,
  Skattepliktig dekning av arbeidsreise og privatturer
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan