Forsinkelsesrenter - aga, forskuddstrekk, finansskatt

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
8159 Annen rentekostnad
Debet

Satser

Forsinkelsesrenter

Levering av opplysninger

Plikt til levering av opplysninger om forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn er regulert i:

  • Forskuddstrekk: Skattebetalingsloven § 5-11, a-opplysningsloven § 3 første ledd bokstav c
  • Arbeidsgiveravgift: Skatteforvaltningsloven § 8-6 (1), a-opplysningsloven § 3 første ledd bokstav a
  • Finansskatt på lønn: Skatteforvaltningsloven § 8-6 (2), a-opplysningsloven § 3 første ledd bokstav a

Fristen for levering av opplysningene er regulert i a-opplysningsforskriften § 2-1.

Betaling

Fristen for betaling av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn er regulert i skattebetalingsloven § 10-10.

Forsinkelsesrenter

Dersom forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift eller finansskatt på lønn ikke blir betalt innen forfallstidspunktet, løper det Forsinkelsesrenter fra forfallsdato til betalingen er registrert, se skattebetalingsloven § 11-1.

Skatt

Rentene er skattemessig fradragsberettiget, se sktl. § 6-40 (1) og Skatte-ABC.

Stikkord: forsinkelsesrente, forsinkelsesrente aga, forsinkelsesrente arbeidsgiveravgift, forsinkelsesrente forskuddsskatt, forsinkelsesrenter, forsinkelsesrenter arbeidsgiveravgift, forsinkelsesrenter forskuddsskatt, forskuddskatt, forskuddsskatt, forsinkelserente, arbeidsgiveravgift, aga, forskuddskatt, forhåndsskatt, forskuddsskatt