Beskrivelse

Skattytere kan kreve fradrag for gave til visse frivillige organisasjoner, tros- og livssynssamfunn som er forhåndsgodkjent av Skatteetaten. Listen nedenfor viser hvilke organisasjoner som er omfattet av gavefradragsordningen.

Stikkord: presang

Liste over godkjente organisasjoner

Liste over godkjente utenlandske organisasjoner