PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg av styretjenester

  Inntekter fra styrearbeid

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Det skal ikke beregnes merverdiavgift av tjenester i form av å være medlem i styre, representantskap, utvalg, råd og lignende dersom vederlaget for tjenesten inngår i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift, se mval. § 3-17. Dersom det uriktig er unnlatt å beregne arbeidsgiveravgift vil ikke det ha betydning for plikten til å beregne merverdiavgift. Den relevante reaksjon vil da være å fastsette arbeidsgiveravgift. Det er således ikke overlatt til partene å velge om det skal beregnes merverdiavgift eller arbeidsgiveravgift.

  Dvs. at registrert næringsdrivende som i tillegg til avgiftspliktig virksomhet innehar verv som styremedlem mv., driver virksomhet både innenfor og utenfor loven, og dermed få forholdsmessig fradrag for den inngående merverdiavgiften.

  Se MVA-håndboken om Tjenester som medlem av styre mv..

  Unntak

  Dersom styrevervet er upersonlig, i den forstand at styremedlemmet sitter der som representant for et selskap, for eksempel arbeidsgiver, for å ivareta dennes interesser, er det antatt at det ikke pliktes beregnet arbeidsgiveravgift av honorar til selskapet. I så fall kommer ikke unntaket i mval. § 3-17 til anvendelse. Dersom selskapet/arbeidsgiver er et avgiftssubjekt vil honoraret måtte avgiftsberegnes. Det er et vilkår for at arbeidsgiveravgift ikke pliktes beregnet at det er vedkommende selskap/arbeidsgiver som har utpekt styremedlemmet som sin representant, og at vedkommende ikke mottar noen form for godtgjørelse.

  Stikkord:

  • faktura styrehonorar,
  • fakturere styrehonorar,
  • fakturering styrehonorar,
  • representantskap,
  • råd,
  • styregodtgjørelse,
  • styrehonorar,
  • styreinntekter,
  • utvalg,
  • salgsdokumentasjon,
  • salgsdokument,
  • intekter,
  • fjernsyn,
  • omsetning,
  Salg av styretjenester
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan