Negativ kassedifferanse igjennom året

Negativ kassedifferanse ved årsslutt

Positv kassedifferanse igjennom året

Positiv kassedifferanse ved årsslutt

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
3900 Annen driftsrelatert inntekt
Kredit

Merverdiavgift

Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på positiv kassedifferanse. Som følge av merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav a går ikke kassedifferanse inn i kategorien omsetning.

Bokføring

Ved årsslutt skal konto 1909 Kassedifferanse stå i null, slik at eventuell kreditsaldo på denne konto må inntektsføres. Inntektsføringer føres mot konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt.

Stikkord: kassadifferanse, kassedifferanse