Utgiftsføring ved kjøp

Aktivering ved kjøp

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

Satser

Aktivering

Regnskap

Kjøpet behandles på samme måte som et vanlig driftsmiddel og aktiveres derfor ut i fra samme kriterier, se aktivering.

Merverdiavgift

Kjøp og påkostning av programvare er fradragsberettiget for inngående merverdiavgift, se mval. § 8-1.

Stikkord: cad, cloud computing, dak, dap, database, datakostnader, datautgifter, edb-software, fakturaprogram, lisensavgift, lisenser, lisenskostnad, nettskytjenester, oppdatering, programvarer, regnskapsprogram, skytjenester, software, datautgifter, datakostnader, programvare, faktureringsprogram, kostand, omkostning, software, dataprogram, erverv

Vedlikehold

Fjernleverbar tjeneste

Lisenskostnad