PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Hva er motregning

  Motregning

  Motregning er at "to fordringer avregnes mot hverandre og faller bort så langt de dekker hverandre".

  Motregning fungerer dermed som et alternativ til betaling og kan forenkle oppgjøret mellom partene. Motregningsretten gir også sikkerhet for manglende betalingsevne hos skyldneren.

  Motregning kan enten være frivillig eller tvungen. Ved frivillig motregning er partene enige om å motregne og dette er i det vesentlige uproblematisk rettslig sett. Det kan likevel oppstå spørsmål knyttet til renter. Ved tvungen motregning forlanger en av partene å få motregne uten at motparten samtykker til dette. Ulempen med tvungen motregning er dersom den ene av partene har behov for kontanter.

  Til tross for fravær av lovgivning, og at det mangler rettspraksis som på selvstendig grunnlag avgjør spørsmålet, anses reglene om tvungen motregning for å være en alminnelig regel i norsk rett. Motregningsretten kan innskrenkes, presiseres eller utvides ved avtale. Det er også gitt særregler om motregning i lovgivningen.

  Eksempel på motregning

  A har en fordring på 100 kr på B. B har imidlertid også en fordring på 50 kr på A. Dersom det er B som krever motregning omtales fordringen til A på 100 kr som "hovedkravet", og fordringen til B på 50 kr som "motkravet". Det er altså den som krever motregning som har motkravet. Dersom det motregnes må B kun betale 50 kr til A.

  For at motregning skal skje er det nødvendig at en av partene fremsetter en «Motregningserklæring». Det er ingen formkrav knyttet til motregningserklæringen, men det anbefales å gjøre det skriftlig slik at man sikrer bevis for at erklæringen er fremsatt.

  Erklæringen får virkning fra det tidspunktet den er kommet frem til mottakeren. Det er ikke nødvendig at mottakeren har fått kunnskap om erklæringen så lenge den er kommet frem.

  Hva er motregning
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan