Kjøp til bruk i virksomheten

Salg - tjenester

MVA
3 Utgående mva, 25 %
Konto
3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
Kredit

Merverdiavgift

Salg av renovasjons-, vann og avløpstjenester er avgiftspliktig omsetning og det skal beregnes utgående merverdiavgift på tjenestene, se mval. § 3-1.

Slike tjenester kan være:

  • avfalls-/søppeltømming
  • containerutleie
  • kloakktjenester
Stikkord: avfallsbehandlingstjenester, avfallshåndtering, containerutleie, feieravgift, husholdningsavfall, kloakkavgift, kloakktjenester, kommunale avgifter, papirinnsamling, søppel, søppeltømming, tilknytningsavgift, vann- og kloakkavgift, vannavgift, søppel, avfalls, boss, konteiner, leasing, kmva, avfall, nye, omsetning