Skatt

Merverdiavgift og regnskap

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader til oppføring og vedlikehold av seter- og skogshusvære i jord- og skogbruk, samt gjeterhytter i reindriftsnæringen, dersom disse er avskrivbare driftsmidler etter skatteloven, se fmva. § 8-3-1.

I temaet tomter, bygninger og annen fast eiendom finner du en oversikt over temaer med generelle regler vedrørende bygninger.

Stikkord: moms, mva, støl

Privat bruk