PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Varer fra eget lager

  Uttak av gaver fra eget lager

  • K3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Dersom gaven tas ut fra eget lager for å brukes i egen virksomhet, skal alminnelig omsetningsverdi legges til grunn. Det skal beregnes uttaksmva på varen, se mval. § 3-23. Det utløser avgiftsplikt også dersom varer gis bort gratis som et alternativ til destruksjon.

  Dersom uttaket gjelder avgiftsfrie varer, brukes konto 3160 Uttak av varer, avgiftsfritt med mva-kode 5.

  Dersom det gjelder uttak av varer med middels sats, brukes konto 3063 Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats med mva-kode 31.

  Stikkord:

  • lageruttak,
  • uttaksmoms,
  • uttaksmva,
  • uttaksmerverdiavgift,
  • presang,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan