PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Varer fra eget lager

  Uttak av gaver fra eget lager

  • K3061 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats
  • MVAUttaks mva

  Merverdiavgift

  Dersom gaven tas ut fra eget lager for å brukes i egen virksomhet, skal alminnelig omsetningsverdi legges til grunn. Det skal beregnes uttaksmva på varen, se mval. § 3-23.

  Dersom uttaket gjelder avgiftsfrie varer brukes konto 3160.

  Dersom det gjelder uttak av varer med middels sats skal tilsvarende uttakskonti brukes.

  Stikkord:

  • gave,
  • gaver,
  • lageruttak,
  • uttaksmoms,
  • uttaksmva,
  • presang,
  • mva,
  • ks,
  • moms,
  266 1055 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan