6400 Leie maskiner

6410 Leie inventar

6420 Leie datasystemer

Leie av datautstyr, -systemer og -programmer til bruk i virksomheten kostnadsføres på denne konto. For praktiske årsaker er det viktig å merke posteringen med en forklarende tekst. Leiekostnadene er fradragsberettiget for merverdiavgift dersom datautstyret brukes i avgiftspliktig virksomhet.

Dersom det betales forskuddsleasing, skal denne aktiveres på konto 1397 og kostnaden fordeles jevnt (lineært) gjennom hele leasingperioden.

Lisenser som betales for å bruke programvare skal bokføres på denne kontoen dersom betaling av slik lisens kun gir rett til å bruke programvaren, og eiendomsretten til programvaren ikke er overført til virksomheten.

Blir datautstyret også brukt privat, vil det ikke være fradrag for inngående merverdiavgift for den delen som gjelder privat bruk. Det må også vurderes om den private bruken skal innrapporteres på den ansatte.

[EN: Rental of computer systems]

Stikkord: leasing, innventar

6430 Leie andre kontormaskiner

6440 Leie transportmidler

6490 Annen leiekostnad