7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig

7130 Reisekostnad, opplysningspliktig

Pendlergodtgjørelse etter statens satser føres mot denne kontoen. Så lenge godtgjørelsen ikke overstiger statens satser er den trekkfri.

Refusjon av reisekostnader som er opplysningspliktig, men ikke trekkpliktig kan også føres på denne kontoen, se sktbf. § 5-6-11 (1).

Pendlere må levere underskrevet oppgave som må inneholde:

  • arbeidstakerens navn og adresse
  • påføring at det er besøksreise
  • dato for besøksreisen
  • start- og endepunkt for reisen
  • kjørelengde

For kostnadsføring av reiseutgifter som er opplysningspliktig og trekkpliktig, anbefales det å opprette en egen konto, f.eks. konto 7131 Reisekostnader, opplysningspliktig og trekkpliktig.

[EN: Travel expenses, reportable]

Stikkord: kostand, omkostning, oppgavepliktig, kostgodtgjørelse, diet

7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

7150 Diettkostnad, opplysningspliktig

7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

7190 Verktøygodtgjørelse

7195 Arbeidstøygodtgjørelse

7199 Annen kostnadsgodtgjørelse