PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Innregning ved verdistigning

  Bankinnskudd i valuta

  • D1960 Bankinnskudd utland
  • K8060 Valutagevinst (agio)

  Regnskap

  Når valutakursens bevegelser bidrar til å øke verdien av innskuddet i norske kroner per 31.12 (regnskapsårets slutt) skal verdiendringen reflekteres ved å øke balanserført verdi på bankinnskuddet og inntektsføre agioen.

  Eksempel

  Saldo 31.12 er 100 000 Euro og en valutakurs på 8,00 ( valutarkurs ved førstegangsinnregning var 7,50)
  Endringen i verdi utgjør i norske kroner: (100 000 * 8,00) - (100 000 * 7,50) = 50 000

  Bokføring: Beløp:
  Debet konto 1960 50 000
  Kredit konto 8060 50 000

  Stikkord:

  • bankinnskudd,
  • bankinnskot,
  Innregning ved verdistigning
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan