Når den ansatte får / erverver opsjonen

Innløsning/salg av opsjoner

Opsjonsordning for små, nyetablerte selskap

Spareordning for nøkkelansatte - syntetiske aksjer