Kort om hovedregelen

Hvilke opsjoner gjelder de særskilte skattereglene for

Tilknytning til arbeidsforhold

Når den ansatte får / erverver opsjonen

Innløsning / salg av opsjoner

Opsjonsordning for små, nyetablerte selskap

Spareordning for nøkkelansatte - syntetiske aksjer