Endringer fra 2022 - overgangsregler

Hvilke opsjoner gjelder særregelen om beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for

Innløsning og salg av opsjoner

Kort om reglene slik de er fra 1. januar 2022

Ny opsjonsskatteordning for oppstarts- og vekstselskaper

Når den ansatte får / erverver opsjonen

Tidligere opsjonsordning for små, nyetablerte selskap (denne ordningen er opphørt og erstattet av ny opsjonsordning)

Tilknytning til arbeidsforhold