Kort oppsummert

Hvilke opsjoner gjelder særregelen om beskatning av opsjoner i arbeidsforhold for

Tilknytning til arbeidsforhold

Når den ansatte får / erverver opsjonen

Innløsning og salg av opsjoner

Ny opsjonsskatteordning for oppstarts- og vekstselskaper

Endringer fra